NJOFTIM

a3

Xhamia “ARDHMËRIA” organizon tribunë madhështore me rastin e pavarësisë së Kosovës.

Cka nevojitet për të ndërtuar një ummet produktiv?

p

Allahu ka krijuar shumë meshkuj, por pak prej tyre jan burra. Në botë tash ka me shumë se 750 milion meshkuj që dëshmojnë në La ilaha ilAllah, por sa prej tyre jan burra të vërtetë? Sa prej tyre jan burra që jetojnë me qëllim që te lëjne një trashëgmi pas vete për të tjerët që […]

Ende ka hajër në këtë Umet

a

Dije se ende ka hajër në këtë Umet Një nga bukurite e të qenurit produktiv në jetë është bamirësia që ajo nxjerr prej nesh. Gjë që reflekton në hadithin e Profetit Muhamed (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) që ka thënë: “Do të ketë hajër (mirësi) në ummetin tim deri në ditën e […]

Duke luftuar zvarritjen: Në shoqërim ditor me Kuranin

k

Zvarritjet ekzistojnë tek të gjithë – mirëpo, zvarritjet më serioze jan ato që na mbajnë larg nga rruga e Allahut dhe larg prej veprave të mira. Është shumë interesante se si njerëzit zakonisht fillojnë zhagiten kur është në fjalë kryerja e ndonjë pune të mirë apo bërja e veprave të dobishme, por të njejtët persona […]

Festimi i ditëlindjes së Profetit a.s dhe i ngjarjeve islame

(u59u)medineja

Nëse shfrytëzohet ky rast për tu kujtuar njerëzve jetën e Profetit a.s, mesazhin e tij të përjetshëm dhe faktin që ai është mëshirë për mbarë botërat, këtu nuk shoh asnjë bidat dhe asnjë humbje.- Dr.Kardavi   Pyetje:”Si gjykohet festimi i ditëlindjes së Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe festimi i ngjarjeve të […]

Zekati mes islamit dhe feve të tjera

Zekati mes islamit dhe feve të tjera

Pyetje:”Dua të di nëse zekati në islam, është njëlloj si në fetë e tjera!” Shejh Jusuf Kardavi Përgjigje:”Falënderimet janë për Zotin, paqa dhe përshëndetjet më të përzemërta për profetin Muhamed a.s dhe shokët e tij. Zekati në islam dallon nga ai i feve të tjera me një sërë normash të rëndësishme dhe themelore, ndër të […]

Bisedë me renë

Bisedë me renë

Nëse dielli perëndon në një vend, lind në një tjetër. I tillë duhet të jetoj dhe ftuesi, nëse i mungon një vendi, rrezaton në një vend tjetër. Nga Prof. Xhasim Mutava Koha është shumë e nxehtë dhe dielli përvëlues. Është drekë dhe trupi më djersin. Kërkova një vend me hije, por për fat nuk gjeta. […]

Të drejtat e gruas në Islam

Të drejtat e gruas në Islam

NJË HISTORIK I SHKURTËR RRETH TË DREJTAVE TË GRUAS NË HISTORI Gjatë historisë, të drejtat e gruas ishin të mohuara në thelb. Para islamit, gratë trajtoheshin si skllave, pa asnjë të drejtë morale e materiale. Mirëqenia e tyre personale konsiderohej e parëndësishme. Gjatë luftërave që zhvilloheshin, gratë trajtoheshin si pjesë e çmimit. Ato nuk konsideroheshin […]

Fjala e mirë si pema e mirë

Pema

” Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve, që t’ua vënë veshin.” (Ibrahim, 24-25)   […]